ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Εταιρείας. Εξειδικευμένοι και έμπειροι ηλεκτρονικοί και τεχνικοί παρέχουν συνεχή κι αξιόπιστη κάλυψη, τόσο από πλευράς ανταλλακτικών για όλα τα προϊόντα των αντιπροσωπευομένων Εταιρειών όσο και ειδικών εφαρμογών / κατασκευών και συντήρησης μηχανημάτων. Κατάλληλος εξοπλισμός, επαρκές stock ανταλλακτικών και συνεχής εκπαίδευση των συνεργατών του τμήματος, παρέχουν τη δυνατότητα αξιόπιστης υποστήριξης, εγκατάστασης, καθώς και συντήρησης των συστημάτων και προϊόντων. Η οργάνωση, η υποδομή, το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και η τεχνογνωσία της Εταιρείας, προσφέρουν αποτελεσματικά: την επιλογή του καταλληλότερου συστήματος την εγκατάσταση (Turnkey solution) την εκπαίδευση (εφόσον απαιτείται) παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και πλήρη τεχνική υποστήριξη (service) ειδικές μελέτες κι εφαρμογές
1. To Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Εγκαταστάσεων αναλαμβάνει τον έλεγχο, συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έως και 7 ετών παλαιότητας, εφ’ όσον τούτο παρέχεται και από την κατασκευάστρια Εταιρεία.
2. Η αποστολή μηχανημάτων από την επαρχία πρέπει να είναι παραδοτέα «κατ’ οίκον» στην διεύθυνση της Εταιρείας μας. Το κόστος μεταφοράς μηχανημάτων από και προς την εταιρεία βαρύνει τον πελάτη.
Τα μηχανήματα ταξιδεύουν με κίνδυνο του αγοραστή από και προς τις εγκαταστάσεις του Τεχνικού Τμήματος.
3. Η ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού αγοράς που αναφέρει το σειριακό αριθμό του προϊόντος αποτελεί αποδεικτικό της ισχύος της εγγύησης. Κάθε απόπειρα επισκευής του υπό εγγύηση προϊόντος, ακυρώνει αυτόματα την εγγύηση. Δεν καλύπτονται με εγγύηση μηχανήματα/συσκευές από βλάβες που έχουν προκληθεί από αυξομείωση τάσης ηλεκτρικού ρεύματος ή χρήση εκτός των προδιαγραφών που ορίζει ο κατασκευαστής.
4. Στα προς επισκευή μηχανήματα, γίνεται εξακρίβωση βλάβης και ενημέρωση του πελάτη για το κόστος επισκευής και ανταλλακτικών. Εάν ο πελάτης δεν επιθυμεί την επισκευή του μηχανήματος, αυτό θα επιστραφεί στην αρχική του κατάσταση και θα χρεωθεί για τον χρόνο που δαπανήθηκε 20,00 €. Εξαιρούνται προϊόντα αξίας κάτω των 100,00 € (Λιανική Τιμή).
5. Ελάχιστη χρέωση επισκευής στον χώρο του Service 20,00 €. Απαιτείται η επιβεβαίωση της αποδοχής του πελάτη για χρεώσεις επισκευών άνω των 100,00 € μετά την αποστολή της σχετικής προσφοράς επισκευής από την εταιρεία. Στις περιπτώσεις που η βλάβη υπερβαίνει τα 300€ απαιτείται προκαταβολή 30%.
6. Τα επισκευασθέντα μηχανήματα θα πρέπει να παραλαμβάνονται από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Service εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την σχετική ειδοποίηση. Μετά την παρέλευση του μηνός θα προκύπτει επιβάρυνση με έξοδα αποθήκευσης 3 € ανά ημέρα για ένα χρονικό διάστημα 60 ημερών. Μετά την παρέλευση των 60 ημερών, η Εταιρεία θα προβαίνει στην ανακύκλωσή τους.
7. Πάγια Χρέωση Κλήσης της Εταιρείας στον χώρο του πελάτη 50,00 € και για διάρκεια επίσκεψης μιας ώρας. Για κάθε επιπλέον ώρα στον χώρο του πελάτη εντός της περιοχής Αθηνών ή Θεσσαλονίκης μεταξύ των ωρών (9.00 π.μ.- 17.00 μ.μ.) είναι 50,00 € / ώρα / τεχνικό. Δύο (2) ή περισσότεροι τεχνικοί 40,00 € / ώρα / τεχνικό.
Σημείωση: Εκτός των ανωτέρω ωρών εργασίας οι χρεώσεις προσαυξάνονται κατά 50%.
Μετά τις 21.00 μ.μ., προσαυξάνονται 100%.
8. Η εγγύηση των μηχανημάτων δεν καλύπτει κεφαλές pick-up, κεφαλές μικροφώνων, μεγάφωνα, ακουστικά, λαμπτήρες φωτιστικών συστημάτων και προβολής, μπάλες και μοτέρ καθρέφτου. Οι λαμπτήρες VIVITEK (projectors) εργοστασιακής τοποθέτησης έχουν εγγύηση ενός (1) έτους ή 1.000 ώρες λειτουργίας. Οι λαμπτήρες της σειράς EDUCATION έχουν τριετή (3) εγγύηση ή 2.000 ώρες λειτουργίας εφόσον ο χρήστης έχει κάνει registration στην επίσημη φόρμα EDUCATION του κατασκευαστή.
9. Μηχανήματα που δεν έχουν πουληθεί από την εταιρεία μας:
– Επισκευάζονται αλλά δεν καλύπτονται με εγγύηση,
– Οι χρεώσεις των εργασιών και υπηρεσιών που εκτελούνται ή παρέχονται από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης / Service είναι διαφορετικές και δεν ακολουθούν την παρούσα τιμολογιακή πολιτική.
10. Η εταιρεία BON STUDIO AEBE δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια δεδομένων κατά την διάρκεια της επισκευής και δεν υποχρεώνεται σε πιθανή ανεύρεσή τους.
11. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην επιβεβαίωση της εκάστοτε επισκευής από την πλευρά του πελάτη, τα μηχανήματα θα επιστρέφονται μετά την παρέλευση 15ημέρου από την αποστολή της ενημέρωσης από το Τμήμα Service, με χρέωση παραλήπτη.
12. Τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών (Τ. Π. Υ.) ή οι αποδείξεις επισκευών εξοφλούνται με τραπεζική κατάθεση πριν την αποστολή ή μετρητοίς κατά την παραλαβή.
* Σημείωση: Η Τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
Έκδ.: 06/2019

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ (SERVICE)
Διεύθυνση: Παγγαίου 12
118 55
Βοτανικός
Τηλέφωνο: 210 3417200-1
Fax: 210 3471955