ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνολογία και την εφαρμογή της στην χώρα μας, η εταιρεία Bon Studio εξόπλισε ιστορικά το 90% των studio ηχογράφησης στην Ελλάδα, ενώ η άνθιση της ελεύθερης ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης εκείνη την εποχή, σε συνδυασμό με την ετοιμότητα, την οργάνωση και την τεχνολογική της υποδομή, της έδωσαν το προβάδισμα και την πρωταγωνιστική παρουσία στον χώρο.

Το τμήμα ψηφιακών εφαρμογών παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες ψηφιακής επεξεργασίας, αλλά και εγγραφής ήχου και εικόνας, με τον επαγγελματισμό και την τεχνογνωσία που χαρακτηρίζει πάντοτε την Εταιρεία Bon Studio.