ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ / ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ

Το τμήμα Κινηματογραφικών και Οπτικοακουστικών Συστημάτων παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις υψηλής τεχνογνωσίας και αξιοπιστίας, με κινηματογραφικό και προβολικό εξοπλισμό, με συνεδριακά, αλλά και μεταφραστικά συστήματα και με εξειδικευμένες εφαρμογές που καλύπτονται από την απαιτητική οργανωτική δομή της Εταιρείας Bon Studio.

Βασικό μέλημα της Εταιρείας είναι η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων με προτάσεις, μελέτες, προμήθεια, εγκατάσταση και τέλος παράδοση εν πλήρη λειτουργία όλων των συστημάτων με συνέπεια.