3 έτη εγγύησης στα προϊόντα Focusrite & Novation

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για την νέα εγγύηση των προϊόντων Focusrite και Novation, η οποία επεκτείνεται πλέον από δύο σε τρία έτη. 

Ο χρόνος εγγύησης των τριών ετών στα προϊόντα της Focusrite και της Novation ισχύει για αγορές προϊόντων που έχουν πραγματοποιηθεί από 1 Ιανουαρίου 2018 και καλύπτει 36 μήνες -3 έτη- από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς τους. (Αντίστοιχα, ο χρόνος εγγύησης για τα προϊόντα που έχουν αγοραστεί πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2017 είναι 24 μήνες -2 έτη- από την ημερομηνία αγοράς τους.)

Η επέκταση της διάρκειας εγγύησης των προϊόντων Focusrite & Novation αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα που δίνει προστιθέμενη αξία στην ποιότητα υπηρεσιών που προσφέρουμε προς τους πελάτες μας. 

*Εξαίρεση αποτελούν συγκεκριμένα προϊόντα που εξακολουθούν και έχουν διάρκεια εγγύησης δύο ετών, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.

Ακολουθεί πίνακας με την διάρκεια εγγύησης των προϊόντων Focusrite & Novation αναλυτικά ανά προϊόν για την πληρέστερη ενημέρωσή σας.

NOVATION – 3 YEARS WARRANTY:

LAUNCHPAD MINI MKII

LAUNCH CONTROL XL MKIΙ 

LAUNCHPAD MINI MK3

LAUNCHPAD NEOPRENE

LAUNCHPAD PRO

LAUNCHPAD PRO MK3

CIRCUIT

CIRCUIT MONO STATION

LAUNCHPAD X

BASS STATION II

PEAK

SUMMIT

IMPULSE 49

ULTRANOVA 

49 SL MKII

IMPULSE 61

LAUNCHKEY 49 MK2

LAUNCHKEY 61 MK2

LAUNCHKEY 25 MK2

LAUNCHKEY MINI MK2

61 SL MKIII

LAUNCHKEY MINI MK3

 

FOCUSRITE  – 3 YEARS WARRANTY:

REDNET 4

REDNET 2

REDNET HD32R

REDNET D16R

REDNET MP8R

REDNET D64R

REDNET PCIER

REDNET AM2

REDNET A16R

RED 4PRE

RED 8PRE

REDNET A8R

REDNET X2P

RED 16 LINE

SCARLETT 18I20 3RD GEN

SCARLETT 18I8 2ND GEN

SCARLETT 18I8 3RD GEN

SCARLETT 2I2 STUDIO 3RD

SCARLETT SOLO STUDIO 3RD

SCARLETT SOLO 3RD GEN

SCARLETT 2I2 3RD GEN

SCARLETT 4I4 3RD GEN

SCARLETT 8I6 3RD GEN

SCARLETT OCTOPRE

SCARLETT OCTOPRE DYN

ISA 430 MKII

ISA ONE

ISA TWO
SCARLETT OCTOPRE

SCARLETT OCTOPRE DYN

CLARETT 8 PRE X

CLARETT OCTOPRE

CLARETT 8 PRE USB

CLARETT 2 PRE USB

CLARETT 4 PRE USB

 

FOCUSRITE  – 2 YEARS WARRANTY

REDNET 1

REDNET 5 HD

ISA 428 192kHz A/D

SAFFIRE PRO 40

ITRACK DOCK STUDIO PACK

ITRACK POCKET

ISA 428 MKII

 

Comments are closed.