Αγγελία: Συνεργάτες για το τμήμα Μελετών και Εφαρμογών ψηφιακής Τεχνολογίας και Δικτύων

H Eταιρεία ΒΟΝ STUDIO AEBE ζητά Συνεργάτες για το τμήμα Μελετών και Εφαρμογών ψηφιακής Τεχνολογίας και Δικτύων.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Απόφοιτος Σχολής Τεχνικής κατεύθυνσης, κατά προτίμηση Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικής
  • Άριστη γνώση λειτουργίας και παραμετροποίησης Η/Υ και δικτύων (CCNA απαραίτητο)
  • Άριστη γνώση Αγγλικών και δυνατότητα επικοινωνίας με τεχνικούς όρους

Επιθυμητά προσόντα:

  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση H/Y με λειτουργικό Linux (Ubuntu)
  • Γνώση λειτουργίας & παραμετροποίησης εξοπλισμού και συστημάτων Professional AV και Broadcast
  • Εργασιακή εμπειρία σε εγκαταστάσεις και εφαρμογές Broadcast & Professional AV

Παρέχονται:

  • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
  • Εκπαίδευση
  • Ικανοποιητικές αποδοχές
  • Εξέλιξη

Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία: bon@bonstudio.gr

Comments are closed.