Ευκαιρίες καριέρας

Η Εταιρεία μας επεκτείνει συνεχώς τις δραστηριότητές της, παρακολουθώντας την τεχνολογία και τις παγκόσμιες εξελίξεις. Αυτό δημιουργεί και την ανάγκη νέων θέσεων εργασίας. Αποστείλατε το βιογραφικό σας και η Εταιρεία ανάλογα με τις διαθέσιμες θέσεις θα σας ενημερώσει ανάλογα. Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας!


Παρακαλώ προσθέστε το αρχείο του βιογραφικού σας κατά προτίμηση σε μορφή word και έως 2mb: