STUDER – ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 2012 !

  

 
 
 
 
ΟΙ ΚΟΝΣΟΛΕΣ STUDER TΟΥ HARMAN PRO ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 2012 !!!

 
ΛΟΝΔΙΝΟ, Ηνωμένο Βασίλειο – Το BBC θα μεταδώσει ζωντανά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου-2012 από το ειδικά κατασκευασμένο Διεθνές Ραδιοτηλεοπτικό Κέντρο (IBC) στο Ολυμπιακό Πάρκο, με επτά κονσόλες HARMAN Studer Vista και OnAir σε συνεργασία με τον router, Route 6000.

 

Αυτό θα επιτρέψει στο BBC να λαμβάνει σήματα από 34 Ολυμπιακά Αθλήματα, τηρώντας την υπόσχεση για ζωντανή μετάδοση κάθε αθλήματος, κάθε ημέρα, κάθε ώρα. Αυτό σημαίνει περίπου 2.500 ώρες κάλυψης.

 

Ο Andrew Hills, Διευθυντής Προϊοντικής Στρατηγικής της Studer, επιβεβαίωσε ότι η εγκατάσταση των τραπεζών (μίξης) θα πραγματοποιηθεί από την εταιρεία Dega Broadcasting Systems. Την ίδια στιγμή επεκτείνεται η σχέση της Studer με την κρατική τηλεόραση της Βρετανίας, η οποία χρονολογείται περισσότερο από μια δεκαετία.

 

Ενώ η Olympic Broadcasting Services (OBS) θα παρέχει τις υπηρεσίες της στο σύνολο των 42.000 τετραγωνικών μέτρων του IBC, ο σχεδιασμός του χώρου του BBC έγινε σε συνεργασία με την Dega, με επικεφαλή συντονιστή του έργου τον John Cleaver.

 

Συνολικά θα εγκατασταθούν τρεις (3) κονσόλες Vista 9 των 62-fader, μια κονσόλα Vista 5 και τρεις (3) ακόμα κονσόλες OnAir (δύο OnAir 3000 και μια OnAir 1500). Όλα τα εισερχόμενα σήματα  θα τροφοδοτούνται στις τράπεζες (μίξης) μέσω του κεντρικού router, Route 6000, ο οποίος θα είναι συνδεμένος με όλες τις κονσόλες.

 

Σύμφωνα με τον Pete Bridges, Υπεύθυνος Ήχου για το σύνολο των εγκαταστάσεων, μια κονσόλα Vista 9 θα επιβλέπει όλους τους ήχους και την επικοινωνία μεταξύ των τριών HD και 5.1 τραπεζών (μίξης). Επιπλέον, μια διαδραστική πλατφόρμα (IPCR) θα διαχειρίζεται και θα αποστέλλει τα σήματα μέσω 24 διαφορετικών διαδρομών-streams των οποίων ο προορισμός θα είναι το Διαδίκτυο, το Red Button, και άλλες πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των Freesat, Sky και Virgin Media, αυτές θα τρέχουν στο ραδιόφωνο χρησιμοποιώντας δύο κονσόλες OnAir 3000.

 

Όσον αφορά τις κονσόλες Vista, χρησιμοποιώντας τη Vista 9 για πρώτη φορά, ο Bridges σημειώνει χάρη του metering της κονσόλας έχει άμεση επίβλεψη όλων των καναλιών και επιτυγχάνει την εύκολη και άμεση επαναδιάταξη των I/O της κονσόλας και των 5.1 εισερχόμενων σημάτων σε συνδυασμό με τους σχολιασμούς και τα 24 μικρόφωνα από τα studio μέσω των Studer D21m I/O stage boxes. Επίσης άλλες πηγές της Vista 9 θα περιλαμβάνουν VT και grams.

 

Για να δώσουμε μια ιδέα της κλίμακας, η κονσόλα Vista 9 στην βασική εγκατάσταση θα προσφέρει 16 γραμμές εισόδου, 72 γραμμές εξόδου, 52 εισόδους mic (μέσω RELINK sharing), 112 AES εισόδους και εξόδους (ο μεγάλος αριθμός ψηφιακών I/O οφείλεται στις πολλές εισερχόμενες 5.1 πηγές)

 

H Vista 5 θα χρησιμοποιηθεί σαν εφεδρεία της βασικής Vista 9 σε ξεχωριστό χώρο και θα λαμβάνει τα σήματα από την βασική κονσόλα ήχου με σκοπό, εάν χρειαστεί, να απεμπλακεί η βασική κονσόλα από την μίξη σημειώνει ο Bridges.

 

Ένα ακόμη χρήσιμο χαρακτηριστικό της Vista 9 θα είναι η δυνατότητα του upmix στερεοφωνικών πηγών 5.1 και αντίστοιχα του downmix 5.1 πηγών σε stereo εξόδους.

 

Ο Route 6000 (ο οποίος μπορεί να διαχειριστεί έως 1728 x 1728 εισόδους και εξόδους) θα παρέχει 40 γραμμές εισόδου, 40 γραμμές εξόδου, 4 εισόδους μικροφώνου και δύο HD-SDI de-embedder/embedder κάρτες.

 

Τέλος, η χρήση του Studer RELINK I/O θα επιτρέψει στους τεχνικούς να μοιραστούν τις εισερχόμενες πηγές ανάμεσα σε όλες τις τράπεζες μίξης. “Αυτό είναι ένα βασικό πλεονέκτημα,” τόνισε ο Bridges. “Μπορούμε να έχουμε HD συνδέσεις μεταξύ των Core κάθε τράπεζας μίξης μέσω CAT5 καλωδίου, χρησιμοποιώντας την υψηλής πιστότητας μετάδοση δεδομένων της Studer με 96 αμφίδρομες γραμμές διασύνδεσης σε κάθε μία από τις τέσσερις κονσόλες Vista, μοιράζοντας έτσι τις πηγές και τις εξόδους των κονσολών».

 

Η εγκατάσταση, ρύθμιση και λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού από την Dega ήταν ένα στοίχημα και μια μεγάλη επιτυχία γιατί έπρεπε να στηθεί ένα ολοκληρωμένο κέντρο εκπομπής σε ένα προσωρινό κτίριο και όχι απλά ένα OB VAN το οποίο θα χρησιμοποιηθεί πλήρως για 3 με 4 εβδομάδες συνεχόμενα.

 

Η πρόκληση είναι μεγαλύτερη για τον λόγο ότι πρόκειται για “Εγχώριους Αγώνες” και το αποτέλεσμα που θέλει να δείξει η εταιρεία πρέπει να είναι το καλύτερο δυνατό. Το γεγονός είναι ότι δημιουργήθηκαν 3 ανεξάρτητα studio και χάρη στις κονσόλες Studer Vista 9 συνδέθηκαν μεταξύ τους και έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν και να μοιράζονται εισόδους & εξόδους σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες.

 

Το BBC Sport θα παρατάξει 20 τεχνικούς ήχου οι οποίοι θα ελέγχονται από τον Jon Sweeney, Διευθυντή Τεχνικής Λειτουργίας και από τον Richard Morgan, Αρχιμηχανικό. Με τη βοήθεια της πλατφόρμας της Studer θα εξασφαλίσει ότι τα 26 αθλήματα θα μεταδοθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ότι ο στόχος του BBC ζωντανής μετάδοσης για “κάθε άθλημα, κάθε ημέρα, κάθε ώρα” θεωρείται επιτεύξιμος.

Comments are closed.