Νέα πρόταση από την NTI Audio για τη βελτιστοποίηση της ακουστικής των δωματίων

Τα ακουστικά χαρακτηριστικά ενός δωματίου πρέπει να είναι κατάλληλα για τους σκοπούς που κατασκευάστηκε. Στις αίθουσες διδασκαλίας, για παράδειγμα, η καλή κατανόηση της ομιλίας (καταληπτότητα) είναι δύσκολο να επιτευχθεί εάν ο χρόνος αντήχησης είναι πολύ μεγάλος, ενώ αντίθετα για μια σονάτα πιάνου σε μια αίθουσα συναυλιών, ο μακρύτερος χρόνος αντήχησης μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικός για έναν πιο ευχάριστο ακουστικό αποτέλεσμα. Αυτά τα συνηθισμένα παραδείγματα δείχνουν πόσο σημαντικό είναι να ρυθμίσουμε τον χρόνο αντήχησης ενός δωματίου ώστε να ταιριάζει με την εφαρμογή που θέλουμε να καλύψουμε. Το νέο λογισμικό για υπολογιστή «Room Acoustics Reporter« από την NTi Audio, σε συνδυασμό με το δωδεκάεδρο ηχείο DS3 και τον μετρητή στάθμης ήχου XL2μ παρέχει την ιδανική λύση για τους υπολογισμούς βελτιστοποίησης του χρόνου αντήχησης αλλά και την ολοκληρωμένη δημιουργία reports σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 3382 και DIN 18041.

Ο χρόνος αντήχησης ενός δωματίου είναι μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους στην ακουστική του δωματίου. Η προβλεπόμενη χρήση του δωματίου καθορίζει τις απαιτήσεις του χρόνου αντήχησης. Σε μια αίθουσα διδασκαλίας, για παράδειγμα, ανάλογα με το μέγεθος του δωματίου, ο χρόνος αντήχησης θα πρέπει να είναι μεταξύ 0,5 και 1,0 δευτερολέπτων προκειμένου να επιτευχθεί καλή κατανόηση της ομιλίας (καταληπτότητα). Αυτό συχνά δεν συμβαίνει, ιδίως στα παλαιά σχολικά κτίρια, λόγω έλλειψης απορροφητικών υλικών. Σε μια αίθουσα συναυλιών, ένας χρόνος αντήχησης μεταξύ δύο (2) και τριών (3) δευτερολέπτων είναι επιθυμητός για να δημιουργήσει μια ζεστή και πλούσια εμπειρία ακρόασης.

Ηχείο DS3, ισχυρή πηγή ήχου
Για τις μετρήσεις του χρόνου αντήχησης σύμφωνα με το πρότυπο, απαιτείται μια πηγή ήχου με omnidirectional χαρακτηριστικά. Η ηχητική ενέργεια πρέπει να ακτινοβολείται ομοιόμορφα προς όλες τις κατευθύνσεις. Επίσης τα ισχύοντα πρότυπα ακουστικής των κτιρίων απαιτούν ένα επίπεδο φάσμα συχνοτήτων στη σχετική περιοχή των συχνοτήτων μέτρησης. Το δωδεκάεδρο ηχείο DS3 πληροί όλες αυτές τις απαιτήσεις, διαθέτοντας παράλληλα υψηλή ισχύς, παρέχοντας ένα τέλειο σήμα διέγερσης για τις μετρήσεις του χρόνου αντήχησης.

Μέτρηση του χρόνου αντήχησης με το XL2 
Το μετρητικό όργανο ήχου XL2 της NTI Audioπαρέχει μετρήσεις χρόνου αντήχησης σε οκτάβες από 63 Hz έως 8000 Hz. Δεδομένου ότι πολλοί κατασκευαστές υλικών ακουστικής απορρόφησης προσδιορίζουν τις ιδιότητες υλικών σε ανάλυση οκτάβας, τα αποτελέσματα του κατασκευαστή των υλικών (report μετρήσεων, φύλλα αναφοράς) και οι τιμές που μετρήθηκαν από το XL2 ταιριάζουν απόλυτα. Αν μια μέτρηση του χρόνου αντήχησης απαιτείται 1/3 της οκτάβας, το προαιρετικό πακέτο «Extended Acoustic Pack» μπορεί να εγκατασταθεί στο XL2 ανά πάσα στιγμή. Το XL2 ενεργοποιείται αυτόματα σε μια πηγή ήχου ή σε ροζ θόρυβο. Κατά την καταγραφή των χρόνων αντήχησης, είναι δυνατή η εναλλαγή μεταξύ T20 και T30, οι παραπάνω δύο τύποι ανάλυσης διαφέρουν ως προς τη μείωση του επιπέδου που απαιτείται για την ενεργοποίηση μιας μέτρησης.

Ανάλυση και Αξιολόγηση της Ακουστικής της Αίθουσας 
Το πρόγραμμα “Room Acoustics Reporter” είναι ένα λογισμικό για τη δημιουργία reports με τις μετρήσεις του χρόνου αντήχησης. Το αποτέλεσμα RT60 τεστ μπορεί επίσης να συγκριθεί άμεσα με ένα εύρος ανοχής, το οποίο καθορίζεται σύμφωνα με τον όγκο του αντηχείου και του σκοπού του δωματίου. π.χ. σύμφωνα με το DIN 18041. Εάν ο μετρημένος χρόνος αντήχησης υπερβαίνει την ανοχή, το λογισμικό επιτρέπει την προσομοίωση με πρόσθετους απορροφητές. Ο διορθωμένος χρόνος αντήχησης υπολογίζεται αμέσως χρησιμοποιώντας τον τύπο αντήχησης Sabine και εμφανίζεται στο γράφημα. Αυτό καθιστά εύκολο τον έλεγχο της ποσότητας και του τύπου των απορροφητικών υλικών που πρέπει να τοποθετηθούν στο δωμάτιο, ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές του χώρου.

Είναι διαθέσιμα δεδομένα Απορρόφησης από διαφορετικούς κατασκευαστές 
Για τον υπολογισμό προσομοίωσης που περιγράφεται, οι συντελεστές απορρόφησης ήχου (α) απορροφητών διαφόρων κατασκευαστών είναι διαθέσιμοι για λήψη και εισαγωγή στο RoomAcousticsReporter πρόγραμμα. Ο κατάλογος των απορροφητών ενημερώνεται συνεχώς μόλις τα νέα δεδομένα διατίθενται από τους αντίστοιχους κατασκευαστές. Επίσης, μπορείτε να ορίσετε τα δικά σας υλικά για έναν υπολογισμό προσομοίωσης.

Ταυτόχρονη εγκατάσταση λογισμικού σε πολλούς υπολογιστές 
Το λογισμικό «Room Acoustics Reporter» μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε αριθμό υπολογιστών. Μια άδεια «Room Acoustics Option» πρέπει να εγκατασταθεί στο όργανο μέτρησης XL2 ως μόνιμη άδεια – εναλλακτικά μπορεί να ενεργοποιηθεί η οικονομικότερη ετήσια συνδρομή «Room Acoustics Reporter 365″. Το λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων μέτρησης δειγμάτων, είναι διαθέσιμο για λήψη για εγγεγραμμένους χρήστες του οργάνου μέτρησης XL2 από το siteτης NTI Audio.

Το λογισμικό «Room Acoustics Reporter» απαιτεί το όργανο μέτρησης XL2 να διαθέτει firmware V4.20 ή νεότερο. Εάν χρησιμοποιείτε ένα βαθμονομημένο XL2-TA με παλαιότερο firmware και θέλετε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον επίσημο αντιπρόσωπο της NTI Audio στην Ελλάδα, την εταιρεία Bon Studio. Για την μέτρηση του χρόνου αντήχησης στο 1/3 της οκτάβας απαιτείται η εγκατάσταση του “Extended Acoustic Pack” στο όργανο μέτρησης XL2. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους μηχανικούς της εταιρείας μας στο 210-380605.

Comments are closed.