ΑΓΓΕΛΙΑ

Η Εταιρεία BONSTUDIO ΑΕΒΕ

Επαγγελματικός Ήχος & Φωτισμός – Broadcasting Εφαρμογές- Μουσική Τεχνολογία

ζητά

Broadcast AV Support Engineer

Αρμοδιότητες – Περιγραφή θέσης:

 • Υποστήριξη πωλήσεων των Τμημάτων Broadcast, AV & Έργων
 • Παραμετροποίηση, παράδοση σε λειτουργία και υποστήριξη του προσφερόμενου εξοπλισμού των πελατών
 • Υποστήριξη πελατών (επιτόπου επισκέψεις ή απομακρυσμένα), σε επίπεδο hardware και software
 • Έρευνα αγοράς και προτάσεις ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών
 • Συγγραφή τεχνικών κειμένων σε Ελληνικά και Αγγλικά

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος Σχολής Τεχνικής κατεύθυνσης, κατά προτίμηση Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικής
 • Καλή γνώση λειτουργίας και παραμετροποίησης Η/Υ και δικτύων
 • Άριστη γνώση Αγγλικών και δυνατότητα επικοινωνίας με τεχνικούς όρους
 • Θέληση για γνώση και εξέλιξη
 • Καλή οργάνωση χρόνου και ικανότητα ταυτόχρονης ενασχόλησης με διαφορετικές εργασίες
 • Διαθεσιμότητα ταξιδιών και στο εξωτερικό
 • Ομαδικό πνεύμα

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση λειτουργίας & παραμετροποίησης εξοπλισμού και συστημάτων ProfessionalAV και Broadcast
 • Εργασιακή εμπειρία σε εγκαταστάσεις και εφαρμογές Broadcast & Professional AV
 • Δίπλωμα οδήγησης 

Προσφέρονται:

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχής εκπαίδευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση
 • Προοπτική εξέλιξης
 • Οικονομικές απολαβές βάσει προσόντων

Αποστολή βιογραφικών στoemail: bon@bonstudio.gr

Comments are closed.