ΑΓΓΕΛΙΑ – ΘΕΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ζητείται Λογιστής/τρια Α’ τάξης από την BON STUDIO Α.Ε.Β.Ε. ηλικίας 40-55 ετών, με τουλάχιστον 10 έτη προϋπηρεσίας σε Α.Ε. για απασχόληση 2 ημέρες την εβδομάδα.
Απαραίτητα προσόντα: άριστη γνώση φορολογικών θεμάτων, Μισθοδοσίας, Η/Υ, EXCEL κλπ. Καλό επίπεδο Αγγλικής γλώσσας. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail kolaiti@bonstudio.gr.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2103809605-8

Comments are closed.